Látomás nem akart visszatérni

Látomás nem akart visszatérni

Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv Bevezetés Az 1 Nefi 8 -ban Lehi az élet fájáról való látomásáról számol be. Látomásában Lehi eszik a fa gyümölcséből, amely Isten szeretetét és azon áldásokat jelképezi, melyeket Jézus Krisztus engesztelésén keresztül elnyerhetünk.

  1. Gyógyszerek a látási lista javítására
  2. Látomás nem akart visszatérni.
  3. Gyakorlatok a látásfórum fejlesztésére
  4. Hogyan lehet gyógyítani a látást

Lehi több embercsoportot is lát. Néhányan elvesznek és nem érik el a fát.

Látomás nem akart visszatérni

Mások elszégyellik magukat, miután esznek a fa gyümölcséből, majd tiltott ösvényekre tévednek és elvesznek. Megint mások szorosan megragadják a vasrudat, esznek a gyümölcsből, és igazak és hűek maradnak.

  • A távollátás javítva
  • A látás esett a gyógyulásra
  • A rángatózás rontja a látást
  • Akinek mínusz 8 látása van
  • Szemcsepp a fáradtságtól és a jobb látás Állítsa le a kezdeti szürkehályogot · Látomás photo by ADiamondFellFromTheSky: A ház üresen állt, már évek óta nem lakott benne senki.
  • Neoton Familia Volt egy lány Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében.

Egy másik csoport pedig úgy dönt, egyáltalán nem keresik az élet fájához vezető ösvényt. Javaslatok a tanításhoz 1 Nefi —18 Lehi látomást lát, melyben eszik az élet fájának gyümölcséből, és hívja családját is, hogy ugyanezt tegyék Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor érezték Mennyei Atyánk irántuk érzett szeretetét.

Magukban gondolják végig, döntéseik hogyan befolyásolják az Istenhez való közelségüket, valamint azon képességüket, hogy érezzék az Ő szeretetét.

Miután kaptak egy kis időt az elmélkedésre, oszd meg bizonyságodat arról, hogy Mennyei Atyánk mindannyiukat szereti. Miközben az osztály az 1 Nefi 8 -at tanulmányozza, buzdítsd a tanulókat, hogy keressenek olyan dolgokat, melyeket megtehetnek, és olyanokat, melyeket látomás nem akart visszatérni kell kerülniük akkor, ha közelebb szeretnének kerülni Istenhez, és még bőségesebben szeretnék érezni az Ő szeretetét az életükben.

Látomás nem akart visszatérni. lecke: 1 Nefi 8

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan az 1 Nefi -t. Kérd meg az osztályt, hogy keressék ki, Lehinek milyen élményben volt része nem sokkal azután, hogy fiai visszatértek Jeruzsálemből a rézlemezekkel.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel hangosan az 1 Nefi —12 -t. Mi állt Lehi látomásának középpontjában? Az élet fája és annak gyümölcse. Milyen szavakkal és kifejezésekkel írta le Lehi a gyümölcsöt?

Látomás nem akart visszatérni. Jelenések Könyve kommentár

Lásd 1 Nefi —11 ; megkérheted továbbá a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi —9 -et, hogy megtudják, Nefi hogyan jellemezte a fát. Magyarázd el, hogy az Úr gyakran használ ismerős tárgyakat jelképekként, hogy segítsen megértenünk látomás nem akart visszatérni örök igazságokat. Ahhoz, hogy segíts a tanulóknak meghatározni, mit jelképez a fa és a gyümölcs Lehi álmában, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Neal A.

Maxwell eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából.

látomás nem akart visszatérni

Az osztály hallgassa figyelemmel, és határozzák meg, mit jelképez a fa és a gyümölcs. Istennek az Ő gyermekei iránt érzett szeretete azon ajándékában nyilvánul meg a legmélyebben, hogy Jézust Megváltónkul adta: »[Ú]gy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta« János Liahóna, Maxwell elder szerint az élet fája Isten szeretetét jelképezi.

Ez a szeretet leginkább mely ajándékon keresztül nyilvánul meg? Segítsd a tanulóknak megérteni, hogy Jézus Krisztus engesztelése a legnagyobb kifejeződése Isten, gyermekei iránt érzett szeretetének. Amikor Lehi látomásában az emberek ettek az élet fájának gyümölcséből, az azt jelentette, hogy részesültek az engesztelés áldásaiban.

Utalj vissza az idézetben álló felszabadítások szóra, amely voltaképp szabadságot jelent. Jézus Krisztus engesztelése hogyan szabadít meg minket rabságból és hoz nekünk örömöt?

Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg a szentírásaikban ezeket a kifejezéseket. Lehinek milyen érzései voltak, miután vett a gyümölcsből? A bűnbánat folyamatán keresztül.

Newest Posts

Tedd bizonyságodat, hogy ha Jézus Krisztushoz jövünk és részesülünk az engesztelésben, az boldogságot és örömöt fog ahogy a gyengén látó emberek látják. Ezt a tantételt fel is írhatod a táblára. Hozott-e boldogságot és örömöt az életetekbe a Szabadító engesztelése?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy nem kell túlságosan személyes vagy magánjellegű élményeket megosztaniuk.

látomás nem akart visszatérni

Magyarázd el, hogy a látomásban az Úr más jelképeket is használt, hogy megtanítsa Lehinek, hogyan jöjjön Jézus Krisztushoz és részesüljön az engesztelésben. Kérdezd meg a tanulóktól, milyen más jelképeket látnak a képen. A válaszok között lehet: folyó, vasrúd, sötét köd, valamint nagy és tágas épület.

Látomás nem akart visszatérni

Emlékeztesd a tanulókat, hogy az Úr Nefinek is megmutatta ugyanezt a látomást. Nefi később lejegyezte a látomás számos jelképének és tárgyának a jelentését lásd 1 Nefi 1112 és Jelölés és jegyzetelés a szentírásokban A tanulóknak nagy hasznára válhat, ha a keresztutalásokat, a jelképek értelmezését és egyéb információkat a szentírásaik margójára írják.

látomás nem akart visszatérni

Segítségükre lehet továbbá, ha kiemelik a lábjegyzetekben található keresztutalásokat is. Az ilyen jegyzetek emlékeztetőül szolgálhatnak, és segíthetnek nekik megérteni a szentírásokat, és később tanítani azokból.

Ezek a jegyzetek könnyebben hozzáférhetőek és tartósabbak, mint a naplóba vagy külön papírlapra leírt információk.

Mindig tartsd tiszteletben azonban a tanulók önrendelkezését, és soha ne követeld tőlük, hogy írjanak a szentírásaikba. Ehelyett tégy javaslatot, majd pedig engedd, hogy ők maguk döntsék el, szerintük helyénvaló-e. Készítsd el az alábbi táblázatot kiosztmányként, vagy írd fel a táblára az óra elején.

látomás nem akart visszatérni

A jobb oldali oszlopba csak a szentírásutalásokat írd be. Kérd meg a tanulókat, hogy a megadott keresztutalások segítségével határozzák meg Lehi látomása minden elemének a jelentését.

Az osztállyal közösen nézzétek meg az első jelképet, a fát a gyümölccsel. A tanulók kapjanak néhány percet, hogy egyedül megkeressék a többi jelkép jelentését. Javasolhatod, hogy válaszaikat írják bele a szentírásaikba az 1 Nefi 8 megfelelő versei mellé. Jelkép Lehi látomásában 1 Nefi —12 — A fa fehér gyümölccsel 1 Nefi —25 Isten szeretete; Jézus Krisztus engesztelésének áldásai.