Minden általános látásmód számára A nemzeti alaptanterv szerepe

Minden általános látásmód számára

Tartalom

  Két patinás épületben tanulnak diákjaink, Miskolc egyik legrégebbi oktatási intézményével büszkélkedhetünk.

  minden általános látásmód számára

  Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy az elméleti tananyag elsajátítása mellett használható, gyakorlati tudást, komplex látásmódot biztosítsunk tanulóinknak. Hisszük, hogy minden gyermek tehetséges, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a tehetséget kibontakoztassuk.

  minden általános látásmód számára

  Matematika tárgyból emelt óraszámú oktatás folyik heti 5 órában, magyar nyelv és irodalom tantárgyat alsó tagozatban heti 8 órában tanítunk. Az idegen nyelv oktatását már az első év második felétől megkezdjük. Lehetőséget biztosítunk művészeti alapképzésre is. Intézményünkben minden tanuló felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül órarendbe építve, heti két órában.

  Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik még nincsenek megkeresztelve. Tanórán kívüli választható foglalkozások keretében számos lehetőséget biztosítunk a fejlődésre, és a szabadidő hasznos eltöltésére, többek között testmozgással, tanulószobával, fejlesztő foglalkozásokkal. Reál érdeklődésű tanulóink informatika, matematika és természettudományi szakkör, a művészetek iránt fogékony diákok pedig vizuális kultúra, szolfézs- zene- néptánc oktatás közül választhatnak.

  A A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja: Keretül szolgál a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás keretein belül a eves korosztály ellátására vonatkozó szakmai standardok és a bölcsődei nevelés-gondozás egyes területeihez kapcsolódó módszertani javaslatok kidolgozásához. Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt pedig az egyes intézmények szakmai önállóságát, a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodást. Adaptáció: Viselkedéses alkalmazkodás a szociális környezethez. Eredményét beilleszkedésnek nevezik.

  Mindig nagy az érdeklődés énekkarunk és nyári táboraink iránt is. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztési foglalkozáson vesznek részt, amelyet szakképzett pedagógus vezet.

  minden általános látásmód számára