A madarak látása – Wikipédia

Ragadozó látás

Még az olyan, hatalmas méretükből adódóan prédaként nem nagyon szereplő fajoknál is, mint pl. Általánosságban azonban szinte minden állat egész életében ki van téve a ragadozók támadásainak.

Nem meglepő tehát, hogy a különféle ragadozó-elkerülő és —elhárító magatartásformák sokaságát írták le eddig a legkülönbözőbb fajoknál. A védekezést alapvetően két típusba sorolhatjuk. Az elsőfajú védekezés azt hivatott szolgálni, hogy a ragadozó ne is vegye észre a potenciális zsákmányt. Gyűjtőnéven e viselkedésformákat, illetve az elsőfajú védekezést szolgáló anatómiai jellegzetességeket rejtőzködésnek, kripszisnek hívjuk.

Csak néhány példa ezek közül: átlátszóság, ragadozó látás, színváltoztatás.

Az állatok csodálatos látása

A másodfajú védekezési formák célja, hogy ha a ragadozó már ragadozó látás a zsákmányra, utóbbi mégiscsak megmenekülhessen előle. A ragadozót elkedvetlenítő, a figyelmét elterelő, vagy a támadót elrettentő, megfutamító viselkedésformák és struktúrák sorolhatók ide. Ilyen pl. Ragadozó-felismerés A ragadozótámadás sikeres kivédéséhez nagy előnyt jelent, ha az adott állat képes felismerni a ragadozót annak valamely érzékelhető tulajdonsága alapján.

Etológiai gyakorlatok

Hallás, kémiai érzékelés, látás, vibráció érzékelése mind előfordul a felismerés különböző esetei között. A magatartás más egységeinek szerveződéséhez hasonlóan a ragadozó-felismerés is történhetöröklött, illetve szerzett tanult ismeretek alapján. A két fő ismeretforrás között a kapcsolatot a Csányi általfeltárt interaktív tanulási modell érzékelteti. A modell fő mondanivalója az, hogy az állat nem fog mindig automatikus menekülést elkerülést mutatni a ragadozó észlelésekor ahogyan azt az öröklött alapon felismert kulcsingerek alapján várhatnánk.

A madarak látása – Wikipédia

Ezzel szemben a kulcsingerek a ragadozó észlelése azonnali támadás nélkül kíváncsiságot, felderítő magatartást ragadozó látás ki az állatból. A felderítés eredménye a fokozott ismeretszerzés, amely lehetővé teszi, hogy az állat különbséget tudjon tenni a ragadozó és a hozzá hasonló, ám veszélytelen állatok, illetve akár egy jóllakott és egy éhes ragadozó között is. A kulcsingerekhez kapcsolódó kiegészítő ismeretek adaptív szerepe az, hogy az állatnak csak akkor kell menekülni, ha tényleges és azonnali veszély fenyegeti.

Öröklött ragadozó-felismerés Számos fajnál kimutatták, hogy bizonyos kulcsingerekre tanulás nélkül is tehát kellemetlen elő-tapasztalatok híján elkerüléssel, meneküléssel reagálnak.

ragadozó látás

Skandináviában a fenyőültetvényeket például különféle ragadozóktól származó szaganyagokkal próbálták megvédeni a legelésző szarvasoktól Sullivan et al. Érdekes módon nem a helyi ragadozók szaga volt a legriasztóbb a szarvasok számára, hanem az oroszlánürülék-kivonattal lehetett a legjobb védőhatást elérni.

A szarvasok nyilvánvalóan nem találkoztak még oroszlánnal Svédországban, azonban e ragadozó szagára nagy valószínűséggel öröklött elkerülést mutattak mégis.

ragadozó látás

A látható kulcsingerek vizsgálata nagy hangsúlyt kapott az etológiában. A ragadozó-elkerülés terén leginkább a szempár látványa került előtérbe, mint menekülést, óvatosságot kiváltó kulcsinger. Ennek adaptivitása könnyen érthető: a látás alapján vadászó ragadozók szemei általában előrefelé néznek, így jó térlátást biztosítanak a ragadozó számára.

Ha egy állatot közvetlen ragadozó-támadás fenyeget, erre a két, nagyméretű szem egyidejű látványa figyelmezteti, hiszen ez azt jelenti, hogy a ragadozó már őt attól, ami gyenge látássá válik. Érdekes módon nemcsak úgy nyerhetünk minderre bizonyítékot, hogy a potenciális prédafajok viselkedését vizsgáljuk a szemfoltok láttán pl.

A nagy, előrenéző szemek látványa magát a ragadozót is meglepheti — ezt ragadozó látás egyes prédafajok evolúciósan úgy használják ragadozó látás, hogy elővillantható szemfoltokat viselnek magukon pl.

A dinoszauruszok csatája: Tökéletes ragadozók (part 1/4)

A fenyegetett lepke e szemfoltok hirtelen bemutatásával elbizonytalaníthatja a rátámadó madarat Schlenoff,így értékes időt nyerve a meneküléshez. A szemfoltok látványa a ragadozó felismerés során öröklött kulcsingernek tekinthető. Hatékonyságát az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai főként egy trópusi halfaj, a paradicsomhal segítségével vizsgálták. Kiderítették, hogy a paradicsomhal számára nemcsak a szemfoltok megléte, hanem száma kettő a legjobb, három pl. A ragadozó egyéb tulajdonságai szín, testforma, méret kevésbé lényegesek a szemfoltok megléte mellett, sőt, utóbbiakra ahhoz is szükség ragadozó látás, hogy egy ragadozó makett mellett jelentkező kellemetlen élményt fájdalmas áramütés a hal hatékonyan társítani tudjon a makettel.

Ontogenezis és ragadozó-felismerés A kulcsinger által kiváltott ragadozó-elkerülés jelenségét többnyire kifejlett állatokon vizsgálták.

Navigációs menü

Ez egyfelől érthető abból a szempontból, hogy a felnőtt egyedeknél számíthatunk az egyes magatartásformák legjellemzőbb, leginkább kifejlődött megjelenésére. Másfelől viszont pont a fiatal állatok azok, amelyeknél a tanulás még legkevésbé alakíthatott az esetlegesen örökletes alapokon nyugvó viselkedéseken.

A ragadozó-felismerés és —elkerülés pedig abból a szempontból is érdekes a fiatal egyedek esetében, hogy a tapasztalatlan korosztályokat fenyegeti általában leginkább a prédául esés veszélye.

Így látják a világot az állatok Pesthy Gábor Az élőlények jelentős része elsősorban a látás révén tájékozódik környezetében. Az, hogy látunk, és ahogy látunk, több jelenségnek köszönhető: a fénytörésnek, visszaverődésnek, a fény színének. Az élőlények látása sok mindenben különbözik: alakfelismerésben, a színek érzékelésében, felbontásban és a térlátás képességében. Az utóbbi évek folyamán a kutatók egyre többet tudnak meg az állatok látásáról, és így sok tévhitet is sikerül eloszlatniuk.

Vitale terepi kísérletekkel kimutatta, hogy a fiatal üregi nyulak légi, illetve földi ragadozó láttán a felnőttekéhez képest kevésbé kifinomult menekülő magatartást mutatnak, és a földalatti menedékből hamarabb előbukkannak, mint a kifejlett egyedek. Úgy tűnik tehát, hogy legalábbis nyulaknál a fiatal egyedek nemcsak gyengébb fizikumuknak betudható módon, hanem a ragadozó-felismerő és —elkerülő magatartásuk fejletlenségéből adódóan is könnyebb zsákmányt jelentenek a ragadozóknak.

Fehér bot napja - Figyeljünk egymásra Október e az ENSZ döntése értelmében óta a fehér bot világnapja, melynek célja, ragadozó látás felhívja a figyelmet a vakok és a gyengénlátók sajátos helyzetére, hétköznapi nehézségeikre. A macskák a barna, a sárga és a kék színeket látják, hozzájuk hasonlóan a kutyák is, de az ő esetükben említésre méltó széles periférikus látásuk is. A madarak is rendkívül érdekes látással rendelkeznek, hiszen ők UV-fényben látnak, és mindig egy bizonyos pontra fókuszálnak. A rengeteg faj külön-külön is a természet csodájának tekinthető, de íme a 10 legérdekesebb látással rendelkező állat: Bagoly: Mint sok más ragadozó esetében, a baglyok szeme is fejük elülső részén helyezkedik el, remek látást biztosítva számukra vadászataik során, különösen olyan szituációkban, amikor kevés fény van. Ezek a szemek viszont erősen rögzültek a szemgödörbe, emiatt szemüket alig tudják mozgatni.

A halak etológiai szempontból igen alkalmas vizsgálati alanyok a ragadozó-felismerés ontogenezisének vizsgálatához. Az ivadékok kis mérete, igen gyors fejlődése, és számos faj esetében nagyfokú önállósága jó alkalmat kínál arra, hogy különböző életkorokban viszonylag egyszerű körülmények között megfigyelhessük, miként jelennek meg a felnőtt egyedekre jellemző viselkedési formák, illetve melyek azok a jellegzetességek, amelyek csak fiatal korban ragadozó látás.

Az egyedfejlődési változások szempontjából különösen fontos halaknál a lárva- és a szabadon úszó ivadékállapot közötti átmenet időszaka, hiszen a fiatal egyedek számára ekkor válik egyre jelentősebbé a ragadozók felől érkező fenyegetés. Paradicsomhal lárvákon sikerült részletesen feltárni, hogy az ontogenezis amely genetikai program alapján lezajló egyedfejlődést jelent és a környezeti hatások tanulás miként játszik közre az egyre kifinomultabb ragadozó-felismerő és —elkerül magatartás kialakulásában.

Ezen vizsgálatok során számos öröklött kulcsingert be tudtunk azonosítani, ugyanakkor addig leírásra nem ragadozó látás tanulási jelenségeket is felfedeztünk.

Tartalomjegyzék

A paradicsomhal lárvák 10 és 15 napos kor között kezdenek jelentősebb mértékben, önállóan úszkálni a víztérben. Ikrából való kikelést követően néhány napig apjuk gondoskodik róluk, a vízfelszínen épített habfészekbe gyűjti össze az esetlegesen kiúszó lárvákat. Az itt bemutatásra kerülő kísérleteket 15, 20 és 25 napos, már önállóan mozgó és táplálkozó kishalakkal végeztük.

A tesztek kisméretű 20x5x5 cm hosszúkás medencében történtek, amelynek egyik végébe került a ragadozó makett, a másik végéből indítottuk egyesével a tesztalanyokat. Ezen kívül fontos volt még a makett megközelítésének latenciája is, aminek mérését a makett előtti tér 1 centiméteres sávokra osztásával segítettük elő.

ragadozó látás

Ragadozó makettként különféle 1 centiméter átmérőjű ultracentrifuga csöveket használtunk, melyeket semleges színű homokkal töltöttünk fel, és legömbölyített végükre a kísérletnek megfelelő számú és elhelyezkedésű, fekete szemfoltokat festettünk lásd 1.

Minden halat csak egyszer teszteltünk le, és egy-egy teszt három percig tartott. Első ragadozó látás Miklósi et al. A 15 és 20 napos lárvákat az egyik kísérletben két, vízszintes szemfolttal ellátott, illetve szemnélküli makettel teszteltük.

Kiderült, hogy míg a 20 napos halak a szemes makettre szignifikánsan erősebb ragadozó-elkerülést mutattak, mint a szemnélküli makettre, a 15 napos halaknál a szemeknek nem volt ilyen hatása.

Ragadozó látás jellemzői

Ezzel sikerült igazolni, hogy a szemek ragadozó-felismerést segítő hatása az ontogenezis során valamikor 15 és 20 napos életkor között jelenik meg a fiatal paradicsomhalaknál. A következő kísérletben -immár csak 20 napos halakon azt teszteltük, hogy a szemfoltok számának és konfigurációjának van-e szerepe a ragadozó-felismerésben.

A ragadozó makettekre egy, két, illetve három szemfoltot festettünk, és volt olyan kétszemes makett is, amelynél a szemek függőlegesen helyezkedtek el.

A paradicsomhal lárvák a vízszintesen elhelyezkedő két szemfolttal ellátott makettet szignifikánsan erősebben kerülték el, mint az összes többi változatot.

Paucharka Ragadozó látás jellemzői Csak a közelben látják a veszélyt, és jobban vadászhatnak éjjel. De ez nem csak a látás sajátosságai miatt van. Nem számít, hány szemmel van egy skorpió az alábbi kép - nem játszanak döntő szerepet a ragadozó fogásában.

A következő vizsgálatban Miklósi et al. Korábban úgy találtuk ugyanis, hogy a 25 napos halak már nem tartanak a kétszemes makettől. Ezt nehéz lenne egyedfejlődési okokkal indokolni, hiszen egyrészt a felnőtt halak is elkerülik a kétszemes maketteket, másrészt a 25 napos halak is csakúgy ki vannak téve ragadozó támadásoknak, mint a 20 naposak.

ragadozó látás

Ezért olyan megközelítést használtunk, ahol a nap közötti környezeti hatásokat módosítottuk. A halak egy részét a megszokott módon, többtucat-magukkal neveltük 25 napos korukig hat literes medencékben.