Pszichológiai perspektívák | Pszichológia | September

Viselkedési perspektíva

viselkedési perspektíva

Perspektívák Következtetés A kortárs pszichológiában különféle megközelítések léteznek. A megközelítés olyan perspektíva azaz nézetamely magában foglal bizonyos feltételezéseket azaz meggyőződéseket az emberi viselkedésről: működésük módjáról, mely szempontjaik érdemesek tanulmányozásra és milyen kutatási módszerek alkalmasak ennek a tanulmánynak az elvégzéséhez.

viselkedési perspektíva

Lehet, hogy egy megközelítésen belül többféle elmélet létezik, de ezek mind megosztják ezeket a közös feltételezéseket. A pszichológia öt fő perspektívája biológiai, pszichodinamikai, viselkedési, kognitív és humanista. Elgondolkodhat azon, hogy miért létezik olyan sokféle pszichológiai megközelítés, és hogy az egyik megközelítés helyes-e, a másik pedig téves-e.

A legtöbb pszichológus egyetértene abban, hogy egyetlen megközelítés sem helyes, bár korábban, a pszichológia kezdeteiben, a behaviorista viselkedési perspektíva mondta volna, hogy az ő szempontjuk az egyetlen igazán tudományos.

Minden megközelítésnek megvannak az erősségei és gyengeségei, és valami mást hoz milyen gyógymód segíti a látást emberi viselkedés megértésébe. Emiatt fontos, hogy a pszichológia eltérő nézőpontokkal rendelkezzen az emberi és az állatok viselkedésének megértésében és tanulmányozásában.

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus - PDF Ingyenes letöltés

Az alábbiakban összefoglaljuk a pszichológia hat fő pszichológiai megközelítését néha perspektívának nevezzük.

Behaviorista perspektíva Ha viselkedési perspektíva pszichológiai elképzelése mindig arról szólt, hogy a laboratóriumi emberek fehér kabátot viselnek, és nézik, ahogy szerencsétlen patkányok útvesztőkről próbálnak tárgyalni, hogy eljussanak a vacsorájukhoz, akkor valószínűleg a viselkedéspszichológián gondolkodik. A biheiviorizmus különbözik a legtöbb más megközelítéstől, mert úgy tekintenek az emberekre és az állatokramint akiket a környezetük irányít, és konkrétan arra, hogy a környezetünkből tanultak eredményeink vagyunk.

viselkedési perspektíva

A behaviorista perspektíva arra vonatkozik, hogy a környezeti tényezők az úgynevezett ingerek hogyan befolyásolják a megfigyelhető viselkedést az úgynevezett választ. A biheiviorista perspektíva két fő folyamatot javasol, amelyek révén az emberek tanulnak a környezetükből: a klasszikus kondicionálás és az operáns kondicionálás.

A klasszikus kondicionálás magában foglalja az asszociációs tanulást, az operáns viselkedési perspektíva pedig a viselkedés következményeiből való tanulást.

A klasszikus kondicionálást CC Ivan Pavlov orosz pszichológus vizsgálta. Bár a természetes reflexeket és a semleges ingereket vizsgálja, sikerült a kutyákat kondicionálnia, hogy harang hangjára nyáladozzon a csengő és az étel hangjához kapcsolódó ismételt módon. A CC elveit számos terápiában alkalmazták. Ezek közé tartozik a fóbiák szisztematikus deszenzibilizációja fokozatosan egyszerre téve féltett ingernek és az idegenkezelési terápia.

Skinner az önkéntes és akaratlan viselkedés operáns kondicionálását vizsgálta. Skinner úgy érezte, hogy bizonyos viselkedés a személy indítékával magyarázható.

  1. A biológiai perspektíva szerepe a pszichológiában | Egészség | September
  2. Mi a biológiai perspektíva a pszichológiáról?
  3. A modern pszichológia perspektívái Viselkedési perspektíva
  4. Rövidlátás idős korban jelent meg
  5. Hidroxid látás
  6. A kollektíva különböző nézőpontokból áll
  7. Pszichológiai perspektívák | Pszichológia | September

Ezért a viselkedés okkal történik, és a három fő viselkedésformáló technika a pozitív megerősítés, a negatív megerősítés és a büntetés. A biheiviorizmus is hisz a tudományos módszertanban pl.

Ellenőrzött kísérletekés hogy csak megfigyelhető viselkedést szabad tanulmányozni, mert ez objektíven mérhető. A biheiviorizmus elutasítja azt az elképzelést, viselkedési perspektíva az emberek szabad akarattal rendelkeznek, és úgy véli, hogy a környezet meghatározza az összes viselkedést. A biheiviorizmus a megfigyelhető viselkedés tudományos vizsgálata, amely azon az alapon működik, hogy a viselkedés lecsökkenthető tanult S-R Stimulus-Response egységekre.

A biheiviorizmust bírálták, ahogyan alulbecsüli az emberi viselkedés összetettségét.

viselkedési perspektíva

Sok tanulmány olyan állatokat használt, amelyeket nehéz általánosítani az emberek számára, és ez nem magyarázza meg például a nyelv felvételének sebességét. Biológiai tényezőknek kell lenniük. Pszichodinamikai perspektíva Ki ne hallott volna Sigmund Freudról? A mindennapi életünk oly sok kifejezése Freud pszichoanalízis-elméleteiből származik - tudatalatti, tagadás, elnyomás és anális személyiség, hogy csak néhányat említsünk.

Freud úgy véli, hogy a gyermekkorunkban bekövetkezett események jelentős hatással lehetnek felnőttkori viselkedési perspektíva. Azt is hitte, hogy az embereknek alig van szabad akaratuk az életben való döntésre.

Ehelyett viselkedésünket a tudattalan elme és a gyermekkori tapasztalatok határozzák meg. Freud pszichoanalízise mind elmélet, mind terápia. Ez az eredeti pszichodinamikai elmélet, és olyan pszichológusokat, mint Jung és Erikson, saját pszichodinamikai elméleteik kidolgozására ösztönzött. Freud munkája hatalmas, és nagyban hozzájárult a pszichológiához mint tudományághoz. Freud, a pszichoanalízis megalapítója úgy magyarázta az emberi elmét, mint egy jéghegyet, amelynek csak kis része látható, ez a megfigyelhető viselkedésünk, de leginkább a tudattalan, elmerült elme befolyásolja leginkább viselkedésünket.

Pszichológiai perspektívák

Freud három fő módszert alkalmazott az öntudatlan elméhez való hozzáféréshez: a szabad asszociáció, az álomelemzés és a nyelvcsúszás. Ha ez a konfliktus nem oldódik meg, hajlamosak vagyunk védekezési mechanizmusokat viselkedési perspektíva szorongásunk csökkentésére. A pszichoanalízis megkísérli segíteni a betegeket belső konfliktusaik megoldásában. A pszichoanalízis egyik aspektusa Freud pszichoszexuális fejlődésének elmélete.

A biológiai perspektívák szerepe a pszichológiában - Elméletek - - Viselkedési perspektíva

Megmutatja, hogy a korai tapasztalatok hogyan befolyásolják a felnőtt személyiségét. A test különböző területeinek stimulálása fontos, mivel a gyermek előrelép a fontos fejlődési szakaszokban. A túl sok vagy túl kevés később rossz következményekkel járhat. A legfontosabb szakasz a fallikus szakasz, ahol a libidó középpontjában a nemi szervek állnak.

A biológiai perspektíva szerepe a pszichológiában

Ezek a komplexek azt eredményezik, hogy viselkedési perspektíva gyermekek azonosulnak azonos nemű szüleikkel, ami lehetővé teszi számukra, hogy megtanulják a nemnek megfelelő viselkedést és erkölcsi magatartási kódexet.

Kritizálták azonban úgy, hogy túlzottan hangsúlyozza a szexualitás fontosságát, és aláhúzza a társas kapcsolatok szerepét. Az elmélet nem tudományos, és nem bizonyítható, mivel körkörös. Mindazonáltal a pszichoanalízis nagymértékben hozzájárult a pszichológiához, mivel sok modern teoretikust arra ösztönzött, hogy az alapelveinek felhasználásával, de a legfontosabb hibáit kiküszöbölve javítsa azt jobbá.

viselkedési perspektíva

Humanisztikus perspektíva A humanisztikus pszichológia egy pszichológiai perspektíva, amely az egész ember tanulmányozását hangsúlyozza más néven holizmus. A humanista pszichológusok nemcsak az észlelő, hanem a viselkedést végző személy szemével nézik az emberi viselkedést.

Viselkedési perspektíva - Modellezési perspektíva - Modeling perspective - missgreen.hu

A humanisztikus pszichológusok úgy vélik, hogy az egyén viselkedése összefügg a belső érzéseivel és énképével. A humanisztikus perspektíva arra a nézetre összpontosít, hogy minden ember egyedi és egyéni, és szabad akarata van változtatni életében bármikor.

A humanisztikus perspektíva arra utal, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját boldogságunkért és jólétünkért, mint emberek.

viselkedési perspektíva

Megvan a veleszületett azaz veleszületett képességünk az önmegvalósításra, ami egyedülálló vágyunk, hogy elérjük a legmagasabb potenciált emberként. Az emberre és személyes tapasztalataira, valamint a világ szubjektív felfogására való összpontosítás miatt a humanisták a tudományos módszereket nem tartották megfelelőnek a viselkedés tanulmányozásához.

A humanista pszichológia két legmeghatározóbb és legmaradandóbb elmélete, amely az es és as években jelent meg, Carl Rogers és Abraham Maslow elmélete. Kognitív perspektíva A pszichológiát ben tudományként intézményesítette Wilhelm Wundt, aki megalapította az első pszichológiai laboratóriumot. Kezdeményezését hamarosan más európai és amerikai egyetemek követték.