Jelenések Könyve kommentár

Könyveket a látomásról, akik segítettek. Könyveket a látomásról, akik segítettek - Az első látomás gyümölcsei

70 százalékos látás egy szemben csodálatos esemény több évszázados bizonytalanságnak és találgatásnak vetett véget Isten természetéről, a folyamatos kinyilatkoztatás szükségességéről és más örökkévaló igazságokról, melyeket régóta lelki sötétség vont homályba.

James E. Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők pedig az Ő képmására lettek teremtve.

Van szeme, mellyel látja tetteinket. Van szája, mellyel szól hozzánk. Van szíve, mellyel könyörületet és szeretetet érez. Ő valóságos.

Az Ő gyermekei vagyunk, a képmására megalkotva. Monson elnök — 3 2. Jézus az Atyától különálló és megkülönböztethető személy.

könyveket a látomásról, akik segítettek

Azzal a hiedelemmel ellentétben, hogy Isten felfoghatatlan és megismerhetetlen misztérium, az az igazság, hogy Isten természete és az Őhozzá fűződő viszonyunk megismerhető, és tanunk minden további pontjának kulcsfontosságú része. Oaks elnök, első tanácsos az Első Elnökségben 4 3. Jézus Krisztusról az Atya kijelentette, hogy az Ő Fia. Ő a nagy Immánuel Király, aki ma az Ő Atyjának jobbján áll.

8 igazság az első látomásból

Ő a világ világossága, élete és reménysége. Az Ő útja az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendőben pedig örök élethez vezet.

  • Элли прервал телефонный звонок.
  • 50 látás: hány dioptra

Jézus kinyilatkoztatások közvetítője volt, amint azt a Biblia tanítja. Jakab ígérete, miszerint Istentől kérjünk bölcsességet, beteljesedett.

Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők pedig az Ő képmására lettek teremtve. Van szeme, mellyel látja tetteinket. Van szája, mellyel szól hozzánk. Van szíve, mellyel könyörületet és szeretetet érez.

Jakab ígéretének hatására, mely szerint ha híján vagyunk a bölcsességnek, akkor könyveket a látomásról Istentől, a fiatal Joseph közvetlenül Mennyei Atya elé tárta a kérdését. Ti milyen bölcsességnek vagytok híján?

Miről érzitek azt, hogy sürgősen meg kell tudnotok vagy értenetek? Kövessétek Joseph próféta példáját! Keressetek egy csendes helyet, ahová rendszeresen elvonulhattok!

könyveket a látomásról, akik segítettek

Alázkodjatok meg Isten előtt! Öntsétek ki szíveteket Mennyei Atyátoknak!

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője

Forduljatok Őhozzá válaszokért és vigaszért! Nelson elnök 7 6. Joseph megtudta, hogy ténylegesen létezik egy valóságos lény egy láthatatlan világban, aki megpróbálta elpusztítani őt.

könyveket a látomásról, akik segítettek

Indítékai minden esetben gonoszak. A megváltó világosság leghalványabb sugarától, az igazság puszta gondolatától osteopathák és látás megrázkódik. Bármikor és bárhol harcba száll e dolgok ellen, amikor és ahol csak tud.

Könyveket a látomásról, akik segítettek

Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 8 7. Volt egy elpártolás a Jézus Krisztus által alapított egyháztól; Josephnek azt mondták, hogy egyik felekezethez se csatlakozzon, mert azok emberi tanokat tanítanak.

Pál azt írta a thesszalonikai keresztényeknek, akik lelkesen várták a Szabadító második eljövetelének napját, hogy »nem jön az el addig, mígnem akik segítettek elébb a szakadás« 2 Thes.

Russell Ballard elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezető elnöke 9 8. Arra kérem mindazokat, akik hallják vagy olvassák ezt az üzenetet, hogy ima és a szentírások tanulmányozása által törekedjenek ugyanilyen tanúbizonyságra Jézus Krisztus isteni jelleméről, engeszteléséről és feltámadásáról.

Dieter F. Uchtdorf elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Joseph Smith-t is azok közé sorolom, akiknek Krisztusról való bizonysága segített saját bizonyságom kifejlesztésében a Szabadítóról. Hat hónappal ezelőtt ti, Jézus Krisztus egyházának hithű tagjai, támogattatok engem a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként. Ő csak egy hétköznapi ember. Játszik velünk és ő szokta levágni a hajunkat.

Todd Christofferson elder 10 Jegyzetek Akik segítettek E. Gordon B. Thomas S. Dallin H. Oaks: Az Istenség és a szabadítás terve. Liahóna, Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága.

Az első látomás gyümölcsei

Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie Russell M. Nelson: Az egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás, az életünkre vonatkozó kinyilatkoztatás.

Jeffrey R. Holland: Fel hát a harcra!

  • Октопаук опустился на пол среди людей.
  • Táplálék a rossz látásért

Todd Christofferson: Krisztus tana. Családi beszélgetés Miért fontos, hogy mindegyikünk saját bizonysággal rendelkezzen az első látomásról?

Mesélj egy olyan alkalomról, amikor úgy érezted, választ kaptál az imáidra, vagy határozottan úgy érezted, hogy Isten figyel rád. Tegyél bizonyságot Joseph Smithről, és kérd meg erre a családod tagjait is.